Slovenský iconEnglish icon

Zloženie obyvateľstva obce Horné Naštice k 31. decembru 2011

Počet obyvateľov : 407

Deti do 1 roka: 3
Deti od 1  do 6 rokov: 21  
Deti do  18 rokov: 61 z toho do 15 rokov:  51
Obyvatelia nad 18 r.: 346     

Muži od 18 – 60 r. : 117
Ženy od 18 -  55 r. : 107
Ostatní: 183

Mužské pohlavie: 187
Ženské pohlavie: 220

 

Vypracovala: Daniela Pokorná


1 2 >