Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Letecké zábery obce Horné Naštice

(odkaz do foto galérie)

Letecký záber obce Horné Naštice (odkaz do foto galérie)

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Obec Horné Naštice
vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Deň konania voľby hlavného kontrolóra: 15.03.2023

Písomná prihláška uchádzača musí obsahovať nasledovné doklady:
- doklad o vzdelaní ( minimálne úplné stredné vzdelanie)
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- prax v samospráve minimálne 6 rokov
- profesionálny životopis
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby
- znalosť základných noriem samosprávy
- odborná spôsobilosť – osvedčenie – Hlavný kontrolór obcí s celoštátnou pôsobnosťou

Písomnú prihlášku odovzdať najneskôr do 28.02.2023 do 12:00 hod. na obecnom úrade.

Miesto podávania prihlášok:
Obec Horné Naštice
Horné Naštice č. 75
956 41 Uhrovec

Podmienky: V zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v roku 2023

 

Kalendárny zvoz SKLA

JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
2, 30 27 27 24 22 19
JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
17 14 11 9 6 4

 

Kalendárny zvoz PLASTOV

JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
20 17 17 15 12 9
JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
7 4 1, 29 27 24 22

 

Kalendárny zvoz PAPIERA

JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
10, 23 7, 20 7, 20 4, 17 2, 15, 30 12, 27
JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
10, 25 7, 22 4, 19 2, 17, 30 14, 27 12, 26

 

Súbor PDF na stiahnutie: Harmonogram vývozu triedeného odpadu v roku 2023 (súbor PDF, 71kB, otvorí sa v novom okne)

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 9.12.2022

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
z v o l á v a m

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach na deň

9.12.2022 t. j. piatok o 17:00 hod

 

Pozvánka s programom na stiahnutie:


Stanislav Fodora, starosta obce

Mikuláš v obci

Obecný úrad Horné Naštice Vás pozýva na

MIKULÁŠA

do sály kultúrneho domu.

Mikuláš medzi Vás zavíta

4.12.2022 v nedeľu o 15:00 hod,

kedy zažne vianočný stromček a rozdá sladké prekvapenie každému dieťaťu.

Tešíme sa na Vás!

Referendum 2023: doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré bude 21. januára 2023:
ocu@obechornenastice.sk

Ustanovujúce verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.11.2022

P o z v á n k a
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
z v o l á v a m

ustanovujúce verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach, ktoré sa uskutoční dňa:

11.novembra 2022 t. j. piatok o 18:00 hod

v sále kultúrneho domu  s týmto programom:

Štátna hymna

1. Úvodné náležitosti:

a) otvorenie zasadnutia

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OcZ

d) zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

f) vystúpenie starostu

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia,

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,

4. Návrh na určenie zástupcu starostu,

5. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára a inventarizačnej komisie,

6. Určenie platu starostu obce

7. Diskusia,

8.Záver.

V Horných Našticiach dňa: 7.11.2022
Jozef Hedera, starosta obce

Výsledky volieb do samosprávy obce na obdobie 2022 – 2026

Počet zapísaných voličov 416
Počet zúčastnených na hlasovaní 312
Počet platných hlasov 309


Starostom obce na obdobie 2022 – 2026 bol zvolený:

Ing. Stanislav Fodora s počtom hlasov – 158, SNS
........
Ján Hedera s počtom hlasov – 48, KDH
Milan Dubný s počtom hlasov – 35, Smer, Hlas
Eugen Kšiňan s počtom hlasov – 35, NEKA
Peter Jaroš s počtom hlasov – 18, NEKA
Ivan Kšiňan s počtom hlasov – 15, NEKA


Za poslancov na obdobie 2022 – 2026 boli zvolení :

1. Ladislav Jureček s počtom hlasov – 182, NEKA
2. Štefan Mazák s počtom hlasov – 179, SNS
3. Ivan Kšiňan s počtom hlasov – 156, NEKA
4. Daša Kalačová s počtom hlasov – 141, SNS
5. Janette Škultétyová s počtom hlasov – 141, SNS
.........
6. Milan Dubný s počtom hlasov – 136, Hlas, Smer
7. Ing. Peter Šuchter s počtom hlasov – 123, Progresívne Slovensko
8. Anton Chrenko s počtom hlasom – 84, KDH
9. Jozef Lech s počtom hlasov – 57, SNS

VOĽBY 2022 INFORMÁCIA: Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

VOĽBY 2022 INFORMÁCIA: Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

 

Zákon č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať v spojených voľbách.

Oprávneným voličom je osoba s trvalým pobytom na území obce, ktorá najskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom ja aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácností.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám, alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24. októbra 2022 do piatka 28. októbra 2022 do 12,00 hodiny a tel. č. 76 84 120.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania uvedie svoje osobné údaje : meno a priezvisko, rodné číslo , adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt.

 

SODB 2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na ewternú stránku www.scitanie.sk

Obecný úrad

Obecný úrad Horné Naštice

Základné info

Adresa:

Obec Horné Naštice
Obecný úrad č. 75
956 41 Horné Naštice

Tel.:

+421 (0)38 7684120

E-mail.:

ocu(zavináč)obechornenastice.sk

Úradné hodiny

Pondelok (stránkový deň)
8.00 - 15.00 h.
Utorok (stránkový deň)
8.00 - 15.00 h.
Streda (stránkový deň)
8.00 - 17.00 h.
Štvrtok (nestránkový deň)
8.00 - 15.00 h.
Piatok (stránkový deň)
8.00 - 14.00 h.
Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
Slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť