Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Projekty

Projekt: Wifi pre Teba

Projekt Wifi pre Teba - plagát - Pre zväčšenie klikni na obrázok (otvorí sa v novom okne)

Stiahnúť: Plagát - projekt Wifi pre Teba - Horné Naštice (súbor PDF, 132kB, otvorí sa v novom okne)

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071ABG8

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Horné Naštice, č.75, 956 41, Horné Naštice

Miesto realizácie: Obec Horné Naštice

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad-Externý AP (48.73643, 18.29945)
Bod 2 Kabíny TJ- Externý AP (48.73841, 18.30358)
Bod 3 Elektrický stĺp Fraňo- Externý AP (48.73786, 18.30175)
Bod 4 Elektrický stĺp Jurečeková-Externý AP (48.73506, 18.30005)
Bod 5 Elektrický stĺp Zajac Štefan-Externý AP (48.73551, 18.29397)
Bod 6 Elektrický stĺp Dodo- Externý AP (48.73295, 18.29722)
Bod 7 Elektrický stĺp pri moste - Externý AP (48.73182, 18.29377)
Bod 8 Elektrický stĺp Herdová- Externý AP (48.73368, 18.29374)
Bod 9 Zvonica-Externý AP (48.7347, 18.29568)
Bod 10 Cintorín- Externý AP (48.73089, 18.29763)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Prístupové body boli zrealizované. V súčasnosti prebiehajú úkony v procese schválenia žiadosti o platbu.

Stiahnúť: Wifi pre Teba - hlásenie o realizacii projektu 2021 - Obec Horné Naštice (súbor PDF, 67kB, otvorí sa v novom okne)

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Stiahnúť: Wifi pre Teba - Publicita plagát 2021 - Obec Horné Naštice (súbor PDF, 56kB, otvorí sa v novom okne)

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

Logá fondov projektu

Prijímateľ:
Názov: Združenie obcí "Uhrovská dolina"
Sídlo: SNP 86/7, 956 41 Uhrovec

IČO: 37 917 901

Kód projektu: 310011L329

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“

Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 167 164,14 Eur

Cieľom projektu: Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Liptovská Lužná. Cieľom je tiež vybavenie všetkých domácností na území obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a výbavenie obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe obecnej zelene.

Miesto realizácie projektu: Obec Horné Naštice; Obec Kšinná; Obec Miezgovce; Obec Omastiná; Obec Uhrovec; Obec Uhrovské Podhradie; Obec Žitná-Radiša

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov


www.op-kzp.sk www.sazp.sk

 

Súbor PDF na stiahnutie:

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Združenie obcí “Uhrovská dolina“ (PDF, 213kB, otvorí sa v novom okne)

Obecný úrad

Obecný úrad Horné Naštice

Základné info

Adresa:

Obec Horné Naštice
Obecný úrad č. 75
956 41 Horné Naštice

Tel.:

+421 (0)38 7684120

E-mail.:

ocu(zavináč)obechornenastice.sk

Úradné hodiny

Pondelok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Utorok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Streda (stránkový deň)
7.30 -12.00 a 12.30 - 17.00 h.
Štvrtok (nestránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Piatok (stránkový deň)
7.30 - 14.00 h.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
nájdete na tejto externej webovej stránke:

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
(odkaz sa otvorí
v novom okne)

Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
Slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť