Slovenský iconEnglish icon

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka – to je trojica symbolov každého štátu, města a obce. Najvýznamnejší je erb. Už 16. storočie znamenalo začiatok administratívnej činnosti v jednotlivých mestách a obciach. Vtedy vznikajú aj obecné symboly, používali sa až do začiatku 20. storočia. Po vzniku ČSR v r. 1918 sa obce prikláňali k nápisovým pečiatkam. Rok 1945 znamenal definitívny koniec mestskej a obecnej heraldickej tvorby. V súčasnosti – po obnovení samospráv – zákon opätovne dáva právo obciam používať vlastné symboly.

Erb

Aj obec Horné Naštice má svoje historické symboly. Poznáme ich z pečatidla z roku 1733. V pečatnom poli pečate obce Horné Naštice v modrom štíte zo zvýšenej vlnistej, trikrát strieborno - modro delenej päty vyrystajúca veľká zlatá striebroplutva, striebroústa  plávajúca ryba, z nej vyrastajúce tri zlaté kvety, bočné dva sklonené tulipánovité, stredný štvorlupeňový, striebrostredy, zlatokališný, všetky na strieborných listnatých stopkách.Symbolika troch kvetov je pre región Bánoviec nad Bebravou príznačná.

Vlajka

Pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (l/8), bielej (1/8), modrej (1/8), žltej (2/8), modrej (1/8) bielej (1/8) a modrej (1/8). Má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať

Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom – OBEC HORNÉ NAŠTICE.