Slovenský iconEnglish icon

Osobnosti

Ľudovít Jakubóczy ( 1898-1954)
Narodil sa v chudobnej 10-člennej rodine umeleckého stolára v Horných Našticiach. Vyučil sa za umeleckého stolára v Budapešti. Remeslu sa však nevenoval, lákalo ho ochotnícke divadlo. Po 2. svetovej vojne bol jedným z pilierov slovenského ochotníckeho divadla. Každoročne sa zčastňoval na divadelných prehliadkach v Martine a Jiráskovom Hronove. Neskôr prijal angažmán v činohre SND, kde stvárnil 42 postáv. V r. 1949 bol vyznamenaný za herecký výkon vo filme Paľa Bielika Vlčie diery. Zomrel v r. 1954 v Bratislave, kde je aj pochovaný.

Michal Orságh (1889-1982)
Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Rodina sa presťahovala do Uhrovca, kde absolvoval ľudovú a meštiansku školu. Vďaka prirodzenej inteligencii vyštudoval ešte za Rakúsko-Uhorska na Učiteľskom ústave v Leviciach. 1. júla 1923 bol ustanovený za riaditeľa a učiteľa na dvojtriednej Ľudovej škole v Horných Našticiach, kde pôsobil 18 rokov až do 31. júla 1941. S jeho menom sa spája všetok kultúrny a osvetový život našej obce. Venoval sa divadlu, ovocinárstvu, organizoval oslavy štátnych i kultúrnych dejateľov . Zomrel v r.1982v Orechovom, kde je i pochovaný.

Anton Lehocký (1907-1975)
Nastúpil ako učiteľ do Horných Naštíc 1. 9. 1945. Bol učiteľom aj riaditeľom miestnej školy až do 30. júna 1965. Zaslúžil sa o bohatý kultúrny život, bol priekopníkom nového prerodu obce. Budoval našu obec aj ako poslanec MNV celých 20 rokov.

Sestra Bohumila Hederová (1904-1993)
Sestra rehole sv. Kríža. Preložili ju do Švajčiarska. Tu v Paradiese pracovala 41 rokov.

Sestra Margita Hederová (1908-1990)
Sestra Bohumily Hederovej. Bola učiteľkou a rehoľníčkou. Posledné roky života strávila v Cerovej.

Anna Hederová ( 1912-1968)
Misionárka rehole Seleziánov. Učiteľka a akademická maliarka získala titul v Belgicku. 30 rokov pôsobila v Belgickom Kongu v Afrike.

Zuzana Kšiňanová (1908-1978)
Vstúpila do Ústavu Sancta Mária v Prešove. Koniec života prežila v Charitnom dome v Báči.

Štefan Škorec (1909-1978)
Člen rehole Seleziánov. Bol správcom Rímskokatolíckeho farského úradu v Pustých Úľanoch, kde je i pochovaný.

Albert Hedera (1909-1994)
Jeho otec padol v prvej svetovej vojne, vychovávala ho len matka. V roku 1935 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Zomrel v Charitnom dome v Beckove, pochovaný je v rodnej obci.

Imrich Kšiňan (1912-1971)
Dlhé roky bol rímskokatolíckym farárom vo Veľkých Chlievanoch . Pochovaný je v Horných Našticiach.