Slovenský iconEnglish icon

O obci

Všeobecne o obci

Rok 1295 otvoril prvý list v Knihe života obce Horné Naštice. Naši predkovia, ktorí tu pred mnohými rokmi našli svoj domov, ale aj všetci tí, ktorí počas uplynulých rokov budovali našu obec, žili skromne, stáročia pracovali, borili sa s biedou, v jednotlivých historických etapách prežívali radosti i bôle. Mnohí bojovali proti nepriateľom i padli ako hrdinovia.

Tak ako dejinami Slovenska i dejinami našej obce sa tiahne ako zlatá niť – kresťanstvo. Vernosť kresťanským tradíciám väčšiny našich predkov nás napĺňa hrdosťou a upevňuje súčasné generácie v presvedčení, že to bola viera v Boha, ktorá im pomáhala prekonať ťažkosti a dávala zmysel života.

Chráňme si históriu svojho národa, svojej rodnej obce, hľadajme spoločne to, čo nás spája, naučme sa byť hrdí na všetko dobré a pekné, čo nám naši predkovia zanechali, poučme sa z ich chýb, neničme kultúrne pamiatky, ktoré oni vo svojej dobe s námahou budovali, pozerajme sa na ne ako na dedičstvo po predkoch, ktoré treba zachovať budúcim generáciám.

Poloha obce

Obec Horné Naštice sa nachádza v severnej časti Nitrianskej tabule, neďaleko Bánoviec n/Bebr. Rozprestiera sa na ploche 857 ha. Kataster má pretiahnutý tvar v smere sever-juh a susedí s k. ú. Dubnička na severe, s k. ú. Žitná – Radiša na severovýchode, s k. ú. Uhrovec na východe, s k. ú. Miezgovce na juhu a juhovýchode, s k. ú. Bánovce n/Bebr. na západe a k. ú. Prusy na severo-východe.

Hranica k. ú. Horné Naštice sa tiahne od Cibislávky okolo ovocného sadu v Miezgovciach prevažne lesnou cestou po kótu 316, kde mení smer a pokračuje lesom, poľnohospodárskymi pozemkami k potoku Radiša. Ďalej pokračuje cez pole k štátnej ceste Horné Naštice – Uhrovec, kde hranicu v teréne označuje hraničný strom – mohutná lipa.

Intravilán tvorí 500 ha. Extravilán tvorí poľnohospodársky a lesný fond. Z obce sa otvára pohľad na panorámu Strážovských vrchov, ktoré vynikajú členitosťou terénu a pestrým vegetačným krytom.