Slovenský iconEnglish icon

Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071ABG8
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Prijímateľ: Obec Horné Naštice, č.75, 956 41, Horné Naštice
Miesto realizácie: Obec Horné Naštice
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • Bod 1 Obecný úrad-Externý AP (48.73643, 18.29945)
  • Bod 2 Kabíny TJ- Externý AP (48.73841, 18.30358)
  • Bod 3 Elektrický stĺp Fraňo- Externý AP (48.73786, 18.30175)
  • Bod 4 Elektrický stĺp Jurečeková-Externý AP (48.73506, 18.30005)
  • Bod 5 Elektrický stĺp Zajac Štefan-Externý AP (48.73551, 18.29397)
  • Bod 6 Elektrický stĺp Dodo- Externý AP (48.73295, 18.29722)
  • Bod 7 Elektrický stĺp pri moste - Externý AP (48.73182, 18.29377)
  • Bod 8 Elektrický stĺp Herdová- Externý AP (48.73368, 18.29374)
  • Bod 9 Zvonica-Externý AP (48.7347, 18.29568)
  • Bod 10 Cintorín- Externý AP (48.73089, 18.29763)

Aktuálny stav realizácie projektu: Prístupové body boli zrealizované. V súčasnosti prebiehajú úkony v procese schválenia žiadosti o platbu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk