Slovenský iconEnglish icon

Naštická fazuľa 2024

 03.07.2024

„ V najhlbších hĺbkach, kdesi každý z nás , dedinu drahšiu nad ostatné nosí, stráň, kde sa mihol jeho detstva čas, tieň  hranostaja tráve plnej rosy. „
Prečo naštická fazuľa, preto, lebo medzi strukovinami na poliach prvenstvo patrilo fazuli.

Obľuba fazuľových jedál a pestovanie viacerých druhov fazule našlo svoj odraz v prezývke obyvateľov Horných Naštíc, ktorých okolité obce prezývali „fazulári“.

Táto veľkolepá súťaž sa konala 29.júna 2024 na futbalovom ihrisku . Po otvorení starostom obce pánom Fodorom a privítaní všetkých účastníkova na návštevníkov nasledoval bohatý kultúrny program. Účinkovali FS Tatrovák Senior, DH Ostratičanka a vo večerných hodinách vystúpila Nikola Kusendová víťazka ČS talent 2022, potom nasledovalo vystúpenie HS Mafia Corner. Medzitým nás prišli pozdraviť účastníci zrazu „trabantisiti“, ktorí parkovali svoj vozový park na ihrisku počas celého podujatia.  Počas kultúrneho programu sa varila a rozvoniavala fazuľa. Súťaže sa zúčastnilo 13 súťažiacich družstiev. Táto tradícia sa v Horných Našticiach udržiava od roku 2018. Nultý ročník súťaže sa uskutočnil 30.6.2018 a zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Vôňa varenej fazule sa šírila navôkol, netrpezliví ochutnávači čakali na jej  ochutnanie. Boli kladne vyhodnotené a odmenené najlepšie družstvá, i keď boli všetky výborné. Vyhodnotenie za začalo o 18,oo hodine a hlavná cena bola udelená obci Kynceľová. Po vyhodnotení fazule  nasledovala bohatá tombola, v ktorej bolo 61 cien . Touto cestou  ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí venovali hodnotné ceny do tomboly. V tento deň najväčšiu radosť mali naši najmenší hlavne zo skákacích hradov, maľovania na tvár, z cukrovej vaty a veselej zábavy. Vyvrcholením súťaže bola u nás už známa „Petropavlovská zábava“, ktorá má u nás už dlhodobú tradíciu. K zdarnému priebehu prispelo aj horúce letné počasie, tancovalo a zabávalo sa do skorých ranných hodín so skupinou Systém.

Vďaka za túto veľkolepú spoločenskú akciu patrí obecnému úradu, poslancom, poľovníkom dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na priebehu tejto vydarenej akcie. Toto podujatie bolo realizované s finančnou podporou trenčianskeho samosprávneho kraja.Dovidenia“ Naštická fazuľa 2025“.

Eva Mikušová

 


Zoznam aktualít: