Slovenský iconEnglish icon

Kronika pre rok 2014

Narodili sa :
1. Fraňová Linda, č. 146, 07. 04. 2014

Zomreli:
1. Hanko Bohuslav, č. 87, 03. 04. 2014
2. Miháliková Kvestoslava, č. 162, 25. 05. 2014
3. Kutišová Albína, č. 139, 23. 08. 2014

Prisťahovali sa:
1. Komada Pavol, č.159, 28. 03. 2014 z Bánoviec n/B.
2. Komadová Dana, č. 159, 28. 03 2014 z Bánoviec n/B.
3. Komadová Monika, č. 159, 28. 03. 2014 z Bánoviec n/B.
4. Komada Pavol, č. 159, 28. 03. 2014 z Bánoviec n/B.
5. Strapko Tomáš, č. 224, 30. 07. 2014 z Bánoviec n/B.
6. Strapková Miroslava, č. 224, 30. 07. 2014 z Bánoviec n/B.
7. Strapko Tomáš, č. 224, 30. 07. 2014 z Bánoviec n/B.
8. Doc.PhDr.Vranková Emília,PhD., č. 134, 28. 08. 2014 z Čadce
9. Ing. Kšiňan Ladislav, č. 133, 02. 09. 2014 z Bánoviec n/B
10 Mekyš Ivan, č. 95 10. 10. 2014 z Kšinnej
11. Mekyšová Mária, č. 95, 10. 10. 2014 z Kšinnej
12. Mekyšová Lenka, č. 95, 10. 10. 2014 z Kšinnej
13. Mekyšová Adela, č. 95, 10. 10. 2014 z Kšinnej
14. Ing. Šuchter Peter, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
15. Šuchterová Zuzana, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
16. Šuchter Peter, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
17. Šuchter Dávid, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
18. Šuchterová Lívia, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
19. Bobuš Peter, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
20. Bobušová Janka, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
21. Bobušová Patrícia, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
22. Bobuš Peter, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
23. Bobušová Timera, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
24. Dubný Milan, č. 94, 22. 11. 2014 z Bánoviec n/B
25. Dubná Lujza, č. 94, 22. 11. 2014 z Bánoviec n/B
26. Dubný Adam, č. 94, 22. 11. 2014 z Bánoviec n/B

 

Odsťahovali sa:
1. Sečánsla Petronela, č. 136, 21. 01. 2014 Bánovce n/B.
2. Sečánska Laura, č. 136, 21. 01. 2014 Bánovce n/B.
3. Zajac Jaroslav, č. 67, 06. 02. 2014 Rybany
4. Kšiňan Matej, č. 202, 17.02. 2014 Bánovce n/B.
5. Florkovičová Lenka, č. 86, 24. 03. 2014 Bánovce n/B.
6. Kšiňanová Ľubomíra, č. 171, 14. 04. 2014 Bánovce n/B.
7. Števková Katarína, č. 77, 18. 06. 2014 Lučenec
8. Okrajková Zuzana, č. 146, 30. 07. 2014 Trnava
9. Hrapko Slavomír, č. 110, 04. 08. 2014 Brezolupy
10. Bago Miroslav, č. 130, 16. 09. 2014 Trenčín-Kubra
11.Gogorová Lucia, č. 156, 17. 09. 2014 Veľké Držkovce
12.Gogora Nikolas, č. 156, 17. 09. 2014 Veľké Držkovce

Vypracovala: Ing. Anna Cifrová


1 2 >