Slovenský iconEnglish icon

Kronika pre rok 2015

Narodili sa :
1. Hajšová Sofia, Horné Naštice 219, nar. 08.01.2015
2. Sameková Tereza, Horné Naštice 118, nar. 03.03.2015
3. Hlobeňová Michaela, Horné Naštice 91, nar. 08.03.2015
4. Kšínska Vivien, Horné Naštice 141, nar. 17.04.2015
5. Kšiňanová Dominika, Horné Naštice 109, nar. 28.05.2015
6. Zaťko Matias, Horné Naštice 222, nar.17.11.2015

Zomreli:
1. Ovsianka Tomáš, Horné Naštice 156, zom .29.05.2015
2. Lech Július, Horné Naštice 153, zom. 29.06.2015
3. Mikuš Rudolf, Horné Naštice 72, zom. 29.07.2015
4. Jánošík Jozef, Horné Naštice 149, zom. 26.08.2015
5. Bobuš Miroslav, Horné Naštice 158, zom. 05.11.2015
6. Galko Alojz, Horné Naštice 54, zom. 11.12.2015

Prisťahovali sa:
1. Kšiňanová Miroslava, Horné Naštice 109
2. Kšiňan Matúš, Horné Naštice 109
3. Ing.Barbora Ďurčiová, Horné Naštice 89
4. Kšiňanová Jaroslava, Horné Naštice 77
5. Kšiňan Michal, Horné Naštice 77
6. Ďurči Jaroslav, Horné Naštice 89
7. Bitarovská Denisa, Horné Naštice 227
8. Kšiňan Július, Horné Naštice 227
9. Kšiňan Liam, Horné Naštice 227
10. Ing. Tlkanec Drahoslav, Horné Naštice 72

 

Odsťahovali sa:
1. Bc.Holendová Anna, Horné Naštice 175
2. Čiefová Simona, Horné Naštice 175
3. Hoferíková Jana, Horné Naštice 78
4. Hoferík Samuel, Horné Naštice 78
5. Kutišová Lenka, Horné Naštice 139
6. Slater Lola May, Horné Naštice 37
7. Slater Finley Mason, Horné Naštice 37
8. Zajac Ján, Horné Naštice 179
9. Zajac Ján, Horné Naštice 179
10. Zajacová Andrea, Horné Naštice 179

Vypracovala: Ing. Anna Cifrová


1 2 >