Slovenský iconEnglish icon

Kronika pre rok 2016

Narodili sa :

 1. Nela K m o t o r k o v á, 12.02.2016
 2. Oliver J á n o š í k, 16.02.2016
 3. Natália C a n d r á k o v á, 16.02.2016
 4. Adela S t r a p k o v á, 06.09.2016
 5. Nina B o b u š o v á, 22.09.2016
 6. Wanda K š i ň a n o v á, 23.09.2016
 7. Kristián K o t v a s, 01.10.2016
 8. Alexej Liam K o r t i š, 11.10.2016


Zomreli:

 1. Anastázia K š i ň a n o v á, 08.01.2016
 2. Peter P o k o r n ý, 18.05.2016
 3. Oľga K o s i b o v á, 12.07.2016
 4. Peter G i e c i, 01.08.2016
 5. Viola M a z á k o v á, 26.08.2016
 6. Peter K o t v a s, 12.10. 2016


Odsťahovali sa:

 1. Adam D u b n ý, Horné Naštice 94
 2. Peter V a l a ch, Horné Naštice 78
 3. Margaréta V a l a ch o v á, Horné Naštice 78
 4. Margaréta V a l a ch o v á ml., Horné Naštice 78
 5. Mária K š i ň a n o v á, Horné Naštice 77
 6. Ing. Ján K š i ň a n, Horné Naštice 109

 

Prisťahovali sa:

 1. Romana J á n o š í k o v á, Horné Naštice 229
 2. Adam D u b n ý, Horné Naštice 94
 3. Jana B o b u š o v á, Horné Naštice 142
 4. Alena I m r i ch o v á, Horné Naštice 43
 5. Sebastian S t r a k a, Horné Naštice 43
 6. Beata K o p e c k á,Horné Naštice 95
 7. Ivan K o p e c k ý, Horné Naštice 95
 8. Juraj K o p e c k ý, Horné Naštice 95
 9. Natália J o m b í k o v á, Horné Naštice 216

 

Vypracovala: Ing. Anna Cifrová


1 2 >