Slovenský iconEnglish icon

Kronika pre rok 2013

Narodili sa:
1. Candrák Milan č. 152 - 30.07.2013

Zomreli:
1. Fraňová Helena - č. 146 - 07.02.2013
2. Kšiňan Ján - č. 145 - 01.03.2013
3. Pajdová Cecília - č. 117 - 28.03.2013
4. Sheer Štefan - č. 58 - 08.05.2013

Prisťahovali sa:
1. Kristínová Darina - č. 96 - 31.01.2013 z Bánoviec n/B.
2. Schneiderová Enília - č. 100 - 06.02.2013 z Bánoviec n/B.
3. Ing.Kšiňanová Mária - č. 133 - 17.04.2013 z Bánoviec n/B.
4. Motyková Lenka - č. 162 - 22.05.2013 z Prievidze
5. Kvičala Lukáš - č. 162 - 22.05.2013 z Prievidze

Odsťahovali sa:
1. Kšiňanová Jana - č. 35 - 11.03.2013 Bánovce n/B.
2. Kotvasová Martina - č. 74 - 04.04.2013 Ruskovce
3. Bobušová Bianka - č. 142 - 24.04.2013 Rakúsko
4. Ševčík Jaroslav - č. 57 - 12.06.2013 Bánovce n/B.
5. Kšiňan Andrej - č. 177 - 19.07.2013 Bošany
6. Hederová Lenka - č. 150 - 25.10.2013 Tr.Teplice
7. Jarolínová Amália - č. 95 - 30. 10.2013 Bratislava
8. Kšiňan Ivan - č. 69 - 18.11.2013 Bánovce n/B.

Vypracovala: Anna Cifrová


1 2 >