Slovenský iconEnglish icon

Kronika - rok 2017

Narodili sa :

 1. Dávid  O r s á g, 08.03.2017, Horné Naštice  č.159
 2. Marek  O r s á g, 08.03.2017, Horné Naštice č.159
 3. Šimon  E x l e r,  16.04.2017,  Horné Naštice č.93
 4. Michaela  K š i ň a n o v á,  26.05.2017, Horné Naštice č.77
 5. Alexander Jamie  B y r n e, 08.06.2017,  Horné Naštice č.231
 6. Hana Katalin  S z ö k e, 15.08.2017, Horné Naštice č. 165
 7. Patrik  Ch r e n k o,  27.12.2017, Horné Naštice č.44


Zomreli:

 1. Ján, K š i ň a n, 19.02.2017, Horné Naštice č.143
 2. Jozef, P a j d a,03.03. 2017, Horné Naštice č.117
 3. Eva, P a j d o v á,15.05.2017, Horné Naštice č.117
 4. Emília, J á n o š í k o v á, 04.10.2017, Horné Naštice č.149
 5. Terézia, J a k u b í k o v á, 10.12.2017, Horné Naštice č.86


Odsťahovali sa:

 1. Ingrid, H a j d u k o v á, Horné Naštice, 82
 2. Mária, U r b á n k o v á, Horné Naštice, 114
 3. Daniela, D ú c k a, Horné Naštice, 5
 4. Marianna, B o ž i k o v á, Horné Naštice, 159
 5. Mgr. Anna, H o l e n d o v á, Horné Naštice, 175
 6. Milan, D ú c k y, Horné Naštice, 5

 

Prisťahovali sa:

 1. Helena, T i s o v s k á, Horné Naštice 223
 2. Ján, T i s o v s k ý, Horné Naštice, 223
 3. Ingrid, H a j d u k o v á, Horné Naštice, 82
 4. Ing.Marek, B e n k o, Horné Naštice 230
 5. Jaroslav, O n d r u š k a, Horné Naštice 73
 6. Lenka, O n d r u š k o v á, Horné Naštice 73
 7. Veronika, O n d r u š k o v á, Horné Naštice 73
 8. Oliver Mathew, C o b l e y, Horné Naštice 25
 9. Mgr. Anna, H o l e n d o v á, Horné Naštice 175
 10. Mgr. Ivana, B y r n e, Horné Naštice 231
 11. Elena, Ž a b á r o v á, Horné Naštice 231
 12. Martina, Ž a b á r o v á, Horné Naštice 231
 13. Ivanka, Charlotte, B y r n e, Horné Naštice 231
 14. Stanislava, Zajacová F e r r e r, Horné Naštice 25
 15. Veronika, H a n k o v á,Horné Naštice 116
 16. Róbert, B a b i n e c, Horné Naštice 33
 17. Juraj, M a l á k, Horné Naštice 71
 18. Natália, M a l á k o v á, Horné Naštice 71
 19. Martin, K a l a č, Horné Naštice 232
 20. Martin, K a l a č, ml., Horné Naštice 232
 21. Dáša, K a l a č o v á, Horné Naštice 232
 22. Kristína, K a l a č o v á, Horné Naštice 232
 23. Adam, Š e v č í k, Horné Naštice 167
 24. Michal, Š e v č í k, Horné Naštice 167
 25. Miroslav, Š e v č í k, Horné Naštice 167
 26. Renáta, Š e v č í k o v á, Horné Naštice 167
 27. Anton, Ch r e n k o, Horné Naštice 44
 28. Alex, J a r o š, Horné Naštice 119
 29. Iveta, J a r o š o v á, Horné Naštice 119
 30. Katarína, L u k á č i k o v á, Horné Naštice 233
 31. Ivan, Č u k a n, Horné Naštice 82
 32. Danka, Č u k a n o v á, Horné Naštice 82

 

Vypracovala: Ing. Anna Cifrová


1 2 >