Slovenský iconEnglish icon

Kronika - rok 2023

Počet obyvateľov k 31.12.2023: 517
Z toho muži: 265, ženy: 252
Počet obyvateľov do 1. roka: 3, od 1 – 18 rokov: 110, nad 18 rokov: 404, ženy od 18 – 60 rokov: 151, muži od 18 – 60 rokov: 146

Narodenie: 2
Úmrtie: 4
Prihlásenie na trvalý pobyt: 5
Odhlásenie z trvalého pobytu: 5


1 2 >