Slovenský iconEnglish icon

Voľby do samosprávy obce a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Výsledky volieb do samosprávy obce na obdobie 2022 – 2026

Počet zapísaných voličov 416
Počet zúčastnených na hlasovaní 312
Počet platných hlasov 309

Starostom obce na obdobie 2022 – 2026 bol zvolený:

Ing. Stanislav Fodora s počtom hlasov – 158, SNS
........
Ján Hedera s počtom hlasov – 48, KDH
Milan Dubný s počtom hlasov – 35, Smer, Hlas
Eugen Kšiňan s počtom hlasov – 35, NEKA
Peter Jaroš s počtom hlasov – 18, NEKA
Ivan Kšiňan s počtom hlasov – 15, NEKA

Za poslancov na obdobie 2022 – 2026 boli zvolení :

1. Ladislav Jureček s počtom hlasov – 182, NEKA
2. Štefan Mazák s počtom hlasov – 179, SNS
3. Ivan Kšiňan s počtom hlasov – 156, NEKA
4. Daša Kalačová s počtom hlasov – 141, SNS
5. Janette Škultétyová s počtom hlasov – 141, SNS
.........
6. Milan Dubný s počtom hlasov – 136, Hlas, Smer
7. Ing. Peter Šuchter s počtom hlasov – 123, Progresívne Slovensko
8. Anton Chrenko s počtom hlasom – 84, KDH
9. Jozef Lech s počtom hlasov – 57, SNS


INFORMÁCIA: Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Zákon č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať v spojených voľbách.

Oprávneným voličom je osoba s trvalým pobytom na území obce, ktorá najskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom ja aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácností.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám, alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24. októbra 2022 do piatka 28. októbra 2022 do 12,00 hodiny a tel. č. 76 84 120.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania uvedie svoje osobné údaje : meno a priezvisko, rodné číslo , adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt.


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach rok 2022

Obec Horné Naštice uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

(poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany)
1. Milan Dubný,
     52 r., realitný maklér, HLAS-sociálna demokracia, SMER-sociálna demokracia
2. Anton Chrenko,
    42 r., vedúci zmeny, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ladislav Jureček,
    43 r, šofér-skladník, nezávislý kandidát
4. Daša Kalačová,
    37 r., poštová doručovateľka, Slovenská národná strana
5. Ivan Kšiňan,
    49 r., pracovník logistiky, nezávislý kandidát
6. Jozef Lech,
    50 r., vodič kamiónu, Slovenská národná strana
7. Štefan Mazák,
    46 r., operátor výroby, Slovenská národná strana
8. Janette Škultétyová,
    50 r., operátorka výroby, Slovenská národná strana
9. Peter Šuchter, Ing.
    48 r., geodet-projektant , Progresívne Slovensko

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

V Horných Našticiach, dátum: 6.9.2022


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Horné Naštice rok 2022

Obec Horné Naštice uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

(poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany)

1. Milan Dubný,
    52 r., realitný maklér, HLAS-sociálna demokracia, SMER-sociálna demokracia
2. Stanislav Fodora, Ing.
    63 r., vedúci predaja, Slovenská národná strana
3. Ján Hedera,
    38 r., nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Peter Jaroš,
    40 r., elektrotechnik, konateľ spoločnosti s.r.o, nezávislý kandidát
5. Eugen Kšiňan,
    53 r., živnostník, nezávislý kandidát
6. Ivan Kšiňan,
    49 r., pracovník logistiky, nezávislý kandidát.

V Horných Našticiach, dátum: 6.9.2022


INFORMÁCIA Č. 1 K VOĽBÁM v roku 2022

Oznamujeme Vám, že predseda NR SR vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Nájdete ho nižšie v dokumentoch PDF.

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb, v obci Horné Naštice je 517.


Zoznam volieb: