Organizácie v obci

TJ Družstevník Horné Naštice – futbalový oddiel

Dobrovoľný požiarný zbor

Klub dôchodcov Horné Naštice

Miestný dozorný výbor – Jednota COOP