Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Letecké zábery obce Horné Naštice

(odkaz do foto galérie)

Letecký záber obce Horné Naštice (odkaz do foto galérie)

Aerovizuálna prehliadka obce Horné Naštice k 725. výročiu 1. písomnej zmienky o obci

Aerovizuálna prehliadka obce Horné Naštice s komentárom o histórii obce k 725. výročiu 1. písomnej zmienky o obci.

Video je umiestnené na externej webovej stránke youtube.com. Ak sa vám video nezobrazí nižšie, kliknite na tento externý link: Aerovizuálna prehliadka obce Horné Naštice na YouTube.com (otvorí sa v nomom okne)

 

Trenčiansky kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

PDF dokument na stiahnutie:

Stláčajme odpad! Ušetríme miesto nie len v kontajneri

Plagát môžete stiahnúť aj v PDF formáte:

Stláčajme odpad! Ušetríme miesto nie len v kontajneri - plagát (súbor PDF, 1,01MB, otvorí sa v novom okne)

 

Stláčajme odpad! Ušetríme miesto nie len v kontajneri - plagát - náhladová kvalita

Triedenie odpadu v obci za rok 2019

Porovnanie rokov 2018 a 2019:

Odpady celkom:

 • rok 2018 – 127,66 ton 
 • rok 2019 – 124,72 ton

Z toho:

 

vytriedený odpad:

 • rok 2018 – 26,62 ton
 • rok 2019 – 25,21 ton

 zmesový komunálny odpad:

 • rok 2018 – 81,480 ton   
 • rok 2019 – 83,480 ton

 objemový odpad /kontajner na úrade/:

 • rok 2018 – 19,56 ton
 • rok 2019 – 16,40 ton

Miera triedenia v  roku 2018 – 21,00%    
- poplatok za mieru triedenia v roku 2019 je 10,00 € za tonu

Miera triedenia rok 2019 – 20,21%
- poplatok za mieru triedenia v roku 2020 je 22,00 € za tonu

 

Množstvo odpadu na obyvateľa v roku 2018 – 271,62 kg

Množstvo odpadu na obyvateľa v roku 2019 – 257,15 kg

 

Z porovnania rokov 2018 a 2019 vyplýva, že hoci sa znížila produkcia odpadov, ale sa aj znížila úroveň triedenia, čo má za následok že poplatok v roku 2020 za mieru triedenia sa zvýšil na 22,00 €/tonu.

Z uvedeného dôvodu je potrebné znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu tak, aby sme zvýšili mieru triedenia a to dôslednejším triedením.

 

Mierne zlepšenie vidím aj dodaním „kompostérov“, kde je potrebné kompostovať biologicky rozložiteľný odpad.

Občania musia pochopiť, že obec je iba sprostredkovateľom platieb za odpad a nemôže za nezodpovedných obyvateľov doplácať finančné prostriedky z rozpočtu obce.V roku 2020 sme zvýšili poplatok za odpad na 15,- € na občana a keďže všetci máme záujem o nezvyšovanie uvedeného poplatku prosíme Vás, aby ste pristúpili k triedeniu odpadov zodpovedne !

 

Triedený odpad – žlté vrece:

 

KOVY – kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky;

PLASTY – čisté stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, tašky, baliace fólie číre a farebné, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky;

TETRAPAKY – viacvrstvové kombinované obaly z nápojov ako mlieko, smotana, džúsy, víno, pochutiny a iné ...

 

Do žltých vriec nepatrí:

 • kovové obaly kombinované s iným materiálom, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok;
 • plasty – mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, celofán, novodurové rúrky, guma, molitan, obaly z motorových olejov, farieb a pod ...
 • tetrapaky – viacvrstvové kombinované obaly znečistené zvyškami potravín a iné ...

Kovový a železný odpad je potrebné doviesť na dvor Obecného úradu !

OZNAM: Západoslovenská vodárenská spoločnosť - odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci apríl 2020 v obci Horné Naštice.

 

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 4. 2020 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 598 alebo na stránkach www.zsvs.sk nájdete formulár na nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 30. 4. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

 

Ďakujem za pochopenie

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

 • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (Číslo mobilného telefónu odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR: Trenčín - 0911 989 821) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
 • zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
 • zdržať sa cestovania,
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
 • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

Číslo mobilného telefónu odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR: Trenčín - 0911 989 821

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
Utorok, 10 Marec 2020 13:25

ZMOS: Mimoriadne info: Covid-19 (Corona)

Viac informácií o Covid-19 nájdete kliknutím na odkaz nižšie.

https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html (odkaz na externú stránku, otvorí sa v novom okne)

SODB 2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na ewternú stránku www.scitanie.sk

Obecný úrad

Obecný úrad Horné Naštice

Základné info

Adresa:

Obec Horné Naštice
Obecný úrad č. 75
956 41 Horné Naštice

Tel.:

+421 (0)38 7684120

E-mail.:

ocu(zavináč)obechornenastice.sk

Úradné hodiny

Pondelok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Utorok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Streda (stránkový deň)
7.30 -12.00 a 12.30 - 17.00 h.
Štvrtok (nestránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Piatok (stránkový deň)
7.30 - 14.00 h.
Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
Slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť