Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Letecké zábery obce Horné Naštice

(odkaz do foto galérie)

Letecký záber obce Horné Naštice (odkaz do foto galérie)

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.9.2022

          V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Horných Našticiach na deň

 22. septembra 2022 t. j. streda o 18:00 hod

v sále kultúrneho domu  s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Voľba návrhovej komisie,
4. VZN obce Horné Naštice o záväzných častiach územného plánu obce Horné Naštice a doplnky č. 2

5. Úprava rozpočtu na rok 2022 - rozpočtové opatrenie č. 2
6. Dodatok č. 1 /2022 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
7.  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 zákona č. 448/2008 v znení neskorších predpisov
8. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre Západoslovenská distribučná
9. Rôzne
10. Diskusia

11. Záver

 

 

Vaša účasť je nutná.

V Horných Našticiach dňa: 16.9.2022

Jozef Hedera, starosta obce

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach rok 2022

Obec Horné Naštice uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

(poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany)
1. Milan Dubný,
     52 r., realitný maklér, HLAS-sociálna demokracia, SMER-sociálna demokracia
2. Anton Chrenko,
    42 r., vedúci zmeny, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ladislav Jureček,
    43 r, šofér-skladník, nezávislý kandidát
4. Daša Kalačová,
    37 r., poštová doručovateľka, Slovenská národná strana
5. Ivan Kšiňan,
    49 r., pracovník logistiky, nezávislý kandidát
6. Jozef Lech,
    50 r., vodič kamiónu, Slovenská národná strana
7. Štefan Mazák,
    46 r., operátor výroby, Slovenská národná strana
8. Janette Škultétyová,
    50 r., operátorka výroby, Slovenská národná strana
9. Peter Šuchter, Ing.
    48 r., geodet-projektant , Progresívne Slovensko

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

V Horných Našticiach, dátum: 6.9.2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Horné Naštice rok 2022

Obec Horné Naštice uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

(poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany)

1. Milan Dubný,
    52 r., realitný maklér, HLAS-sociálna demokracia, SMER-sociálna demokracia
2. Stanislav Fodora, Ing.
    63 r., vedúci predaja, Slovenská národná strana
3. Ján Hedera,
    38 r., nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Peter Jaroš,
    40 r., elektrotechnik, konateľ spoločnosti s.r.o, nezávislý kandidát
5. Eugen Kšiňan,
    53 r., živnostník, nezávislý kandidát
6. Ivan Kšiňan,
    49 r., pracovník logistiky, nezávislý kandidát.

V Horných Našticiach, dátum: 6.9.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Naštice

Súbor na stiahnutie:

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C par. č. 56 v k. ú. Horné Naštice

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) týmto obec Horné Naštice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa: 24.08.2022 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín : jedľa, obvod kmeňa vo výške 130 cm – 111 cm, na parcely KN – C par. číslo 56. v k. ú. Horné Naštice. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť na Obecný úrad, Horné Naštice č. 75 alebo elektronicky na adresu: ocu@obechornenastice.sk v lehote piatich pracovných dní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade Horné Naštice v stránkové dni pondelok, utorok, streda a piatok.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

V Horných Našticiach dňa: 24.08.2022

Jozef  Hedera, starosta obce

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku KN-C par. č. 244 v k. ú. Horné Naštice

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) týmto obec Horné Naštice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa: 24.08.2022 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín : borovica, obvod kmeňa vo výške 130 cm – 70 cm, na parcely KN – C par. číslo 244 v k. ú. Horné Naštice. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody je potrebné doručiť na Obecný úrad, Horné Naštice č. 75 alebo elektronicky na adresu: ocu@obechornenastice.sk v lehote piatich pracovných dní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade Horné Naštice v stránkové dni pondelok, utorok, streda a piatok.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

V Horných Našticiach dňa: 24.08.2022

Jozef  Hedera, starosta obce

DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE s VšZP

Vážení spoluobčania, milí rodičia s deťmi,

Všeobecná zdravotná poisťovňa Vás pozýva dňa 20. 7. 2022 v čase od 9:00 do 13:00 h do spoločenskej sály Domu kultúry Uhrovec

na podujatie pod názvom DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE s VšZP, kde bude poskytovať poradenské a konzultačné služby.

  • Komplexná analýza ľudského tela – meranie telesných hodnôt na prístroji Inbody – hodnota svalov a tukov v tele, BMI (body mass index), BMR (bazálny metabolizmus), WHR index (viscerálny tuk)
  • výživové poradenstvo
  • Meranie krvného tlaku, pulzu, cholesterolu a glykémie – nalačno (RUVZ PB)
  • Prevencia rakoviny prsníka a hrubého čreva - inštruktáž samovyšetrenia prsníkov (simulátor)
  • Dentálna prevencia - CURAPROX
  • poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia a produktov VšZP
  • súťaž

Neváhajte a urobte niečo pre svoje telo a dušu.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Plagát: DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE s VšZP

Obecný úrad

Obecný úrad Horné Naštice

Základné info

Adresa:

Obec Horné Naštice
Obecný úrad č. 75
956 41 Horné Naštice

Tel.:

+421 (0)38 7684120

E-mail.:

ocu(zavináč)obechornenastice.sk

Úradné hodiny

Pondelok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Utorok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Streda (stránkový deň)
7.30 -12.00 a 12.30 - 17.00 h.
Štvrtok (nestránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Piatok (stránkový deň)
7.30 - 14.00 h.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
nájdete na tejto externej webovej stránke:

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
(odkaz sa otvorí
v novom okne)

Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
Slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť