Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Letecké zábery obce Horné Naštice

(odkaz do foto galérie)

Letecký záber obce Horné Naštice (odkaz do foto galérie)

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 9.12.2022

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
z v o l á v a m

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach na deň

9.12.2022 t. j. piatok o 17:00 hod

 

Pozvánka s programom na stiahnutie:


Stanislav Fodora, starosta obce

Mikuláš v obci

Obecný úrad Horné Naštice Vás pozýva na

MIKULÁŠA

do sály kultúrneho domu.

Mikuláš medzi Vás zavíta

4.12.2022 v nedeľu o 15:00 hod,

kedy zažne vianočný stromček a rozdá sladké prekvapenie každému dieťaťu.

Tešíme sa na Vás!

Referendum 2023: doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré bude 21. januára 2023:
ocu@obechornenastice.sk

Ustanovujúce verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.11.2022

P o z v á n k a
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
z v o l á v a m

ustanovujúce verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach, ktoré sa uskutoční dňa:

11.novembra 2022 t. j. piatok o 18:00 hod

v sále kultúrneho domu  s týmto programom:

Štátna hymna

1. Úvodné náležitosti:

a) otvorenie zasadnutia

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OcZ

d) zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

f) vystúpenie starostu

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia,

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,

4. Návrh na určenie zástupcu starostu,

5. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára a inventarizačnej komisie,

6. Určenie platu starostu obce

7. Diskusia,

8.Záver.

V Horných Našticiach dňa: 7.11.2022
Jozef Hedera, starosta obce

Výsledky volieb do samosprávy obce na obdobie 2022 – 2026

Počet zapísaných voličov 416
Počet zúčastnených na hlasovaní 312
Počet platných hlasov 309


Starostom obce na obdobie 2022 – 2026 bol zvolený:

Ing. Stanislav Fodora s počtom hlasov – 158, SNS
........
Ján Hedera s počtom hlasov – 48, KDH
Milan Dubný s počtom hlasov – 35, Smer, Hlas
Eugen Kšiňan s počtom hlasov – 35, NEKA
Peter Jaroš s počtom hlasov – 18, NEKA
Ivan Kšiňan s počtom hlasov – 15, NEKA


Za poslancov na obdobie 2022 – 2026 boli zvolení :

1. Ladislav Jureček s počtom hlasov – 182, NEKA
2. Štefan Mazák s počtom hlasov – 179, SNS
3. Ivan Kšiňan s počtom hlasov – 156, NEKA
4. Daša Kalačová s počtom hlasov – 141, SNS
5. Janette Škultétyová s počtom hlasov – 141, SNS
.........
6. Milan Dubný s počtom hlasov – 136, Hlas, Smer
7. Ing. Peter Šuchter s počtom hlasov – 123, Progresívne Slovensko
8. Anton Chrenko s počtom hlasom – 84, KDH
9. Jozef Lech s počtom hlasov – 57, SNS

VOĽBY 2022 INFORMÁCIA: Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

VOĽBY 2022 INFORMÁCIA: Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

 

Zákon č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať v spojených voľbách.

Oprávneným voličom je osoba s trvalým pobytom na území obce, ktorá najskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom ja aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácností.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám, alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu od pondelka 24. októbra 2022 do piatka 28. októbra 2022 do 12,00 hodiny a tel. č. 76 84 120.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania uvedie svoje osobné údaje : meno a priezvisko, rodné číslo , adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt.

 

Pozvánka: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21.9.2022

          V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Horných Našticiach na deň

 22. septembra 2022 t. j. streda o 18:00 hod

v sále kultúrneho domu  s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Voľba návrhovej komisie,
4. VZN obce Horné Naštice o záväzných častiach územného plánu obce Horné Naštice a doplnky č. 2

5. Úprava rozpočtu na rok 2022 - rozpočtové opatrenie č. 2
6. Dodatok č. 1 /2022 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
7.  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 zákona č. 448/2008 v znení neskorších predpisov
8. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre Západoslovenská distribučná
9. Rôzne
10. Diskusia

11. Záver

 

 

Vaša účasť je nutná.

V Horných Našticiach dňa: 16.9.2022

Jozef Hedera, starosta obce

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach rok 2022

Obec Horné Naštice uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

(poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany)
1. Milan Dubný,
     52 r., realitný maklér, HLAS-sociálna demokracia, SMER-sociálna demokracia
2. Anton Chrenko,
    42 r., vedúci zmeny, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ladislav Jureček,
    43 r, šofér-skladník, nezávislý kandidát
4. Daša Kalačová,
    37 r., poštová doručovateľka, Slovenská národná strana
5. Ivan Kšiňan,
    49 r., pracovník logistiky, nezávislý kandidát
6. Jozef Lech,
    50 r., vodič kamiónu, Slovenská národná strana
7. Štefan Mazák,
    46 r., operátor výroby, Slovenská národná strana
8. Janette Škultétyová,
    50 r., operátorka výroby, Slovenská národná strana
9. Peter Šuchter, Ing.
    48 r., geodet-projektant , Progresívne Slovensko

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

V Horných Našticiach, dátum: 6.9.2022

Obecný úrad

Obecný úrad Horné Naštice

Základné info

Adresa:

Obec Horné Naštice
Obecný úrad č. 75
956 41 Horné Naštice

Tel.:

+421 (0)38 7684120

E-mail.:

ocu(zavináč)obechornenastice.sk

Úradné hodiny

Pondelok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Utorok (stránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Streda (stránkový deň)
7.30 -12.00 a 12.30 - 17.00 h.
Štvrtok (nestránkový deň)
7.30 - 15.00 h.
Piatok (stránkový deň)
7.30 - 14.00 h.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
nájdete na tejto externej webovej stránke:

Virtuálny cintorín
obce Horné Naštice
(odkaz sa otvorí
v novom okne)

Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
Slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť