Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Kronika pre rok 2017

Narodili sa :

 1. Dávid  O r s á g, 08.03.2017, Horné Naštice  č.159
 2. Marek  O r s á g, 08.03.2017, Horné Naštice č.159
 3. Šimon  E x l e r,  16.04.2017,  Horné Naštice č.93
 4. Michaela  K š i ň a n o v á,  26.05.2017, Horné Naštice č.77
 5. Alexander Jamie  B y r n e, 08.06.2017,  Horné Naštice č.231
 6. Hana Katalin  S z ö k e, 15.08.2017, Horné Naštice č. 165
 7. Patrik  Ch r e n k o,  27.12.2017, Horné Naštice č.44


Zomreli:

 1. Ján, K š i ň a n, 19.02.2017, Horné Naštice č.143
 2. Jozef, P a j d a,03.03. 2017, Horné Naštice č.117
 3. Eva, P a j d o v á,15.05.2017, Horné Naštice č.117
 4. Emília, J á n o š í k o v á, 04.10.2017, Horné Naštice č.149
 5. Terézia, J a k u b í k o v á, 10.12.2017, Horné Naštice č.86


Odsťahovali sa:

 1. Ingrid, H a j d u k o v á, Horné Naštice, 82
 2. Mária, U r b á n k o v á, Horné Naštice, 114
 3. Daniela, D ú c k a, Horné Naštice, 5
 4. Marianna, B o ž i k o v á, Horné Naštice, 159
 5. Mgr. Anna, H o l e n d o v á, Horné Naštice, 175
 6. Milan, D ú c k y, Horné Naštice, 5

 

Prisťahovali sa:

 1. Helena, T i s o v s k á, Horné Naštice 223
 2. Ján, T i s o v s k ý, Horné Naštice, 223
 3. Ingrid, H a j d u k o v á, Horné Naštice, 82
 4. Ing.Marek, B e n k o, Horné Naštice 230
 5. Jaroslav, O n d r u š k a, Horné Naštice 73
 6. Lenka, O n d r u š k o v á, Horné Naštice 73
 7. Veronika, O n d r u š k o v á, Horné Naštice 73
 8. Oliver Mathew, C o b l e y, Horné Naštice 25
 9. Mgr. Anna, H o l e n d o v á, Horné Naštice 175
 10. Mgr. Ivana, B y r n e, Horné Naštice 231
 11. Elena, Ž a b á r o v á, Horné Naštice 231
 12. Martina, Ž a b á r o v á, Horné Naštice 231
 13. Ivanka, Charlotte, B y r n e, Horné Naštice 231
 14. Stanislava, Zajacová F e r r e r, Horné Naštice 25
 15. Veronika, H a n k o v á,Horné Naštice 116
 16. Róbert, B a b i n e c, Horné Naštice 33
 17. Juraj, M a l á k, Horné Naštice 71
 18. Natália, M a l á k o v á, Horné Naštice 71
 19. Martin, K a l a č, Horné Naštice 232
 20. Martin, K a l a č, ml., Horné Naštice 232
 21. Dáša, K a l a č o v á, Horné Naštice 232
 22. Kristína, K a l a č o v á, Horné Naštice 232
 23. Adam, Š e v č í k, Horné Naštice 167
 24. Michal, Š e v č í k, Horné Naštice 167
 25. Miroslav, Š e v č í k, Horné Naštice 167
 26. Renáta, Š e v č í k o v á, Horné Naštice 167
 27. Anton, Ch r e n k o, Horné Naštice 44
 28. Alex, J a r o š, Horné Naštice 119
 29. Iveta, J a r o š o v á, Horné Naštice 119
 30. Katarína, L u k á č i k o v á, Horné Naštice 233
 31. Ivan, Č u k a n, Horné Naštice 82
 32. Danka, Č u k a n o v á, Horné Naštice 82

 

Vypracovala: Ing. Anna Cifrová

Zloženie obyvateľstva obce Horné Naštice k 31. decembru 2016

Počet obyvateľov : 435

Muži : 200

Ženy : 235

 

Deti do jedného roka : 8

Od 1 do 18 rokov: 84

Počet obyvateľov nad 18 rokov : 343

 

Muži od 18 – 60 rokov : 128

Ženy od 18 – 60 rokov : 137

Ostatní: 170

Kronika pre rok 2016

Narodili sa :

 1. Nela K m o t o r k o v á, 12.02.2016
 2. Oliver J á n o š í k, 16.02.2016
 3. Natália C a n d r á k o v á, 16.02.2016
 4. Adela S t r a p k o v á, 06.09.2016
 5. Nina B o b u š o v á, 22.09.2016
 6. Wanda K š i ň a n o v á, 23.09.2016
 7. Kristián K o t v a s, 01.10.2016
 8. Alexej Liam K o r t i š, 11.10.2016


Zomreli:

 1. Anastázia K š i ň a n o v á, 08.01.2016
 2. Peter P o k o r n ý, 18.05.2016
 3. Oľga K o s i b o v á, 12.07.2016
 4. Peter G i e c i, 01.08.2016
 5. Viola M a z á k o v á, 26.08.2016
 6. Peter K o t v a s, 12.10. 2016


Odsťahovali sa:

 1. Adam D u b n ý, Horné Naštice 94
 2. Peter V a l a ch, Horné Naštice 78
 3. Margaréta V a l a ch o v á, Horné Naštice 78
 4. Margaréta V a l a ch o v á ml., Horné Naštice 78
 5. Mária K š i ň a n o v á, Horné Naštice 77
 6. Ing. Ján K š i ň a n, Horné Naštice 109

 

Prisťahovali sa:

 1. Romana J á n o š í k o v á, Horné Naštice 229
 2. Adam D u b n ý, Horné Naštice 94
 3. Jana B o b u š o v á, Horné Naštice 142
 4. Alena I m r i ch o v á, Horné Naštice 43
 5. Sebastian S t r a k a, Horné Naštice 43
 6. Beata K o p e c k á,Horné Naštice 95
 7. Ivan K o p e c k ý, Horné Naštice 95
 8. Juraj K o p e c k ý, Horné Naštice 95
 9. Natália J o m b í k o v á, Horné Naštice 216

 

Vypracovala: Ing. Anna Cifrová

Kronika pre rok 2015

Narodili sa :
1. Hajšová Sofia, Horné Naštice 219, nar. 08.01.2015
2. Sameková Tereza, Horné Naštice 118, nar. 03.03.2015
3. Hlobeňová Michaela, Horné Naštice 91, nar. 08.03.2015
4. Kšínska Vivien, Horné Naštice 141, nar. 17.04.2015
5. Kšiňanová Dominika, Horné Naštice 109, nar. 28.05.2015
6. Zaťko Matias, Horné Naštice 222, nar.17.11.2015

Zomreli:
1. Ovsianka Tomáš, Horné Naštice 156, zom .29.05.2015
2. Lech Július, Horné Naštice 153, zom. 29.06.2015
3. Mikuš Rudolf, Horné Naštice 72, zom. 29.07.2015
4. Jánošík Jozef, Horné Naštice 149, zom. 26.08.2015
5. Bobuš Miroslav, Horné Naštice 158, zom. 05.11.2015
6. Galko Alojz, Horné Naštice 54, zom. 11.12.2015

Prisťahovali sa:
1. Kšiňanová Miroslava, Horné Naštice 109
2. Kšiňan Matúš, Horné Naštice 109
3. Ing.Barbora Ďurčiová, Horné Naštice 89
4. Kšiňanová Jaroslava, Horné Naštice 77
5. Kšiňan Michal, Horné Naštice 77
6. Ďurči Jaroslav, Horné Naštice 89
7. Bitarovská Denisa, Horné Naštice 227
8. Kšiňan Július, Horné Naštice 227
9. Kšiňan Liam, Horné Naštice 227
10. Ing. Tlkanec Drahoslav, Horné Naštice 72

 

Odsťahovali sa:
1. Bc.Holendová Anna, Horné Naštice 175
2. Čiefová Simona, Horné Naštice 175
3. Hoferíková Jana, Horné Naštice 78
4. Hoferík Samuel, Horné Naštice 78
5. Kutišová Lenka, Horné Naštice 139
6. Slater Lola May, Horné Naštice 37
7. Slater Finley Mason, Horné Naštice 37
8. Zajac Ján, Horné Naštice 179
9. Zajac Ján, Horné Naštice 179
10. Zajacová Andrea, Horné Naštice 179

Vypracovala: Ing. Anna Cifrová

Kronika pre rok 2014

Narodili sa :
1. Fraňová Linda, č. 146, 07. 04. 2014

Zomreli:
1. Hanko Bohuslav, č. 87, 03. 04. 2014
2. Miháliková Kvestoslava, č. 162, 25. 05. 2014
3. Kutišová Albína, č. 139, 23. 08. 2014

Prisťahovali sa:
1. Komada Pavol, č.159, 28. 03. 2014 z Bánoviec n/B.
2. Komadová Dana, č. 159, 28. 03 2014 z Bánoviec n/B.
3. Komadová Monika, č. 159, 28. 03. 2014 z Bánoviec n/B.
4. Komada Pavol, č. 159, 28. 03. 2014 z Bánoviec n/B.
5. Strapko Tomáš, č. 224, 30. 07. 2014 z Bánoviec n/B.
6. Strapková Miroslava, č. 224, 30. 07. 2014 z Bánoviec n/B.
7. Strapko Tomáš, č. 224, 30. 07. 2014 z Bánoviec n/B.
8. Doc.PhDr.Vranková Emília,PhD., č. 134, 28. 08. 2014 z Čadce
9. Ing. Kšiňan Ladislav, č. 133, 02. 09. 2014 z Bánoviec n/B
10 Mekyš Ivan, č. 95 10. 10. 2014 z Kšinnej
11. Mekyšová Mária, č. 95, 10. 10. 2014 z Kšinnej
12. Mekyšová Lenka, č. 95, 10. 10. 2014 z Kšinnej
13. Mekyšová Adela, č. 95, 10. 10. 2014 z Kšinnej
14. Ing. Šuchter Peter, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
15. Šuchterová Zuzana, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
16. Šuchter Peter, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
17. Šuchter Dávid, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
18. Šuchterová Lívia, č. 226, 28. 11. 2014 z Bánoviec n/B
19. Bobuš Peter, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
20. Bobušová Janka, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
21. Bobušová Patrícia, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
22. Bobuš Peter, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
23. Bobušová Timera, č. 142, 03. 12. 2014 z Bánoviec n/B
24. Dubný Milan, č. 94, 22. 11. 2014 z Bánoviec n/B
25. Dubná Lujza, č. 94, 22. 11. 2014 z Bánoviec n/B
26. Dubný Adam, č. 94, 22. 11. 2014 z Bánoviec n/B

 

Odsťahovali sa:
1. Sečánsla Petronela, č. 136, 21. 01. 2014 Bánovce n/B.
2. Sečánska Laura, č. 136, 21. 01. 2014 Bánovce n/B.
3. Zajac Jaroslav, č. 67, 06. 02. 2014 Rybany
4. Kšiňan Matej, č. 202, 17.02. 2014 Bánovce n/B.
5. Florkovičová Lenka, č. 86, 24. 03. 2014 Bánovce n/B.
6. Kšiňanová Ľubomíra, č. 171, 14. 04. 2014 Bánovce n/B.
7. Števková Katarína, č. 77, 18. 06. 2014 Lučenec
8. Okrajková Zuzana, č. 146, 30. 07. 2014 Trnava
9. Hrapko Slavomír, č. 110, 04. 08. 2014 Brezolupy
10. Bago Miroslav, č. 130, 16. 09. 2014 Trenčín-Kubra
11.Gogorová Lucia, č. 156, 17. 09. 2014 Veľké Držkovce
12.Gogora Nikolas, č. 156, 17. 09. 2014 Veľké Držkovce

Vypracovala: Ing. Anna Cifrová

SODB 2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Odkaz na externú stránku

www.scitanie.sk

Odkaz na ewternú stránku www.scitanie.sk

Obecný úrad

Obecný úrad Horné Naštice

Základné info

Adresa:

Obec Horné Naštice
Obecný úrad č. 75
956 41 Horné Naštice

Tel.:

+421 (0)38 7684120

E-mail.:

ocu(zavináč)obechornenastice.sk

Úradné hodiny

Pondelok (stránkový deň)
8.00 - 15.00 h.
Utorok (stránkový deň)
8.00 - 15.00 h.
Streda (stránkový deň)
8.00 - 17.00 h.
Štvrtok (nestránkový deň)
8.00 - 15.00 h.
Piatok (stránkový deň)
8.00 - 14.00 h.
Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Používaním stránok prevádzkovateľa Obec Horné Naštice súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.